Τι μπορεί να φέρει μία οπτική ίνα στη ζωή μας;

Γιατί η WIND, με το τριετές επενδυτικό της πλάνο στο δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας και με τη δημιουργία ιδιόκτητου δικτύου οπτικών ινών δεν υπόσχεται απλά υπερ-υψηλές ταχύτητες, αλλά μία γνήσια ψηφιακή επανάσταση.